Nośnikiem energii który napędza pompę ciepła

serwis palników serwis palników
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, który podgrzewany jest przez energię słoneczną.
Takie ogrzewanie nie ma ni.

Widok do druku:

serwis palników