Najważniejszy narząd w ciele człowieka - serce

u serca, przy czym zgodnie z danymi liczbowymi przeważa migota

Najważniejszy narząd w ciele człowieka - serce poradnia kardiologiczna cieszyn

Obok choroby niedokrwiennej serca i niewydolności

Obok choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca dużo miejsca we współczesnej kardiologii zajmują zaburzenia rytmu serca, przy czym zgodnie z danymi liczbowymi przeważa migota

© 2019 http://informator.starachowice.pl/