Kto potrzebuje sporządzić raport oddziaływania na środowisko?

rowanej dokumentacji środowiskowej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegania wszystkich międzynarodowych standardów dla tego obszaru. Jestem również e

Kto potrzebuje sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony

Zajmuję się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, outsourcingu środowiskowego, pozwoleń, zintegrowanej dokumentacji środowiskowej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegania wszystkich międzynarodowych standardów dla tego obszaru. Jestem również e


© 2019 http://informator.starachowice.pl/