Druk reklamowy - krótko i na temat

wielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie t

Dodane: 06-04-2019 12:59
Druk reklamowy - krótko i na temat nalepki cennik

DTP (ang

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie t

© 2019 http://informator.starachowice.pl/